צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

בענה - שכונה דרומית - מרכז 5108/2023

מספר מכרז: 5108/2023

שם הפרויקט:בענה - שכונה דרומית 

תיאור העבודות: ביצוע עבודות פיתוח ומערכות תת קרקעיות וסלילה.

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיסו.

נספח ב' - נוסח מעודכן 

הודעה מס' 3

הודעה מס' 2

הודעה מס' 1

נוסח פרסום

חוברת מכרז - עבודות חברה 

חוברת מכרז - עבודות תאגיד המים

כתב כמויות - יהל מהנדסים

כתב כמויות - תאגיד המים 

תכניות