צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

מכרזים

בית שמש - השלמת פיתוח כבישים ומדרכות למסירה ושצ"פ 22 – מכרז - 3070/2021

העבודות נשוא המכרז כוללות ביצוע פיתוח, מערכות תת קרקעיות תאורה ועוד.

סיור קבלנים לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 08/12/2021

מועד אחרון להגשת הצעה 14/12/2021 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד