צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

מכרזים

רמפת לאונרדו 3081/2021

עבודות מעטפת רמפה תת קרקעית ברח' לאונרדו דה וינצ'י ת"א, והתאמות ברח' לאונרדו דה וינצ'י ורח' הפטמן

מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה ל- 1,500 ש"ח כולל מע"מ החל מיום ה-16/01/22, במשרדי יהל מהנדסים.

סיור קבלנים ב- 24/01/2022 בשעה 13:00, דרום הקרייה, במשרדי יהל מהנדסים שנמצא בחניון ברחוב לאונרדו דה וינצ'י 6, ת"א.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 30/01/2022.

מועד להגשת הצעה 14/02/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

כרמיאל – רמת נבון – מכרז - 1055/2021

העבודות נשוא המכרז כוללות פיתוח שצ"פים ופיתוח כללי ברחבי האתר.

סיור קבלני לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 27/01/2022

מועד אחרון להגשת הצעה 31/01/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 08:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

בית שמש - עבודות לפיתוח שצ"פים מנה ג' בשכונה ג' 2– מכרז - 10007/2021

העבודות נשוא המכרז כוללות ביצוע פיתוח, מערכות תת קרקעיות תאורה ועוד.

סיור קבלנים לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 04/01/2022

מועד אחרון להגשת הצעה 09/01/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד