צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

מכרזים

כרמיאל – גבעת רם – מכרז - 1050/2021 - להשלמות פיתוח סופי

העבודות נשוא המכרז כוללות השלמת פיתוח רחובות וסלילה.

סיור קבלני לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 04/10/2021

מועד אחרון להגשת הצעה 12/10/2021 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 08:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

בית שמש - פארק ירמות מזרח - מזרקות ומבני שירותים – מכרז - 3080/2021

העבודות נשוא המכרז כוללות ביצוע פיתוח מזרקות ומבני שירותים.

סיור קבלנים לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 09/09/2021

מועד אחרון להגשת הצעה 30/09/2021 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד