צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

מכרזים

מג'ד אל כרום- מכרז 1058/2021 - השלמות פיתוח

העבודות נשוא המכרז כוללות עבודות פיתוח, מערכות תת-קרקעיות וסלילה.

סיור קבלני לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 03/08/2022

מועד אחרון להגשת הצעה 08/08/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 08:00-12:00

במשרדי יהל מהנדסים

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 , תל אביב , טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

קציר - מכרז 3066/2021 - עבודות פיתוח שלב ראשוני

העבודות נשוא המכרז כוללות עבודות פיתוח, מערכות תת-קרקעיות וסלילה.

סיור קבלני לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 18/07/2022

מועד אחרון להגשת הצעה 28/07/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00

במשרדי יהל מהנדסים

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 , תל אביב , טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

מערכות הדרך התת קרקעית (שלוחה מערבית) דרום קרייה ת"א - מכרז 5017/2022

העבודות נשוא המכרז כוללות התקנת מערכות בשלוחה המערבית של הדרך התת-קרקעית כולל ברמפת בגין בתחום מגרש 2 שבשלוחה המזרחית, לרבות התחברות למערכות קיימות בשלוחה המזרחית ובקטעים קודמים, לרבות עבודה בקטעי דרך פעילים.

השתתפות בסיורי קבלנים הינה חובה והם יתקיימו בתאריכים:

1. סיור קבלנים מס' 1 - 13/06/22

2. סיור קבלנים מס' 2 - 20/06/22 - רק מי שהשתתף בסיור מס' 1 יוכל להשתתף בסיור מס' 2

המבקש להציע הצעה במכרז חייב לרכוש את מסמכי המכרז.

מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז: 19/06/22 במשרדי יהל מהנדסים. 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 23/06/2022.

מועד אחרון להגשת הצעה 06/07/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

בית אל ג' – מכרז - 1020/2022

העבודות נשוא המכרז כוללות פיתוח סופי של כבישים מדרכות ושצ"פים עבור 296 יח"ד ביישוב בית אל, ריצופים, ריהוט רחוב, מתקני משחק, עבודות גיננון נטיעה, השקיה וכו' וכן גמר כל עבודות הפיתוח עד למסירה לרשות.

סיור קבלנים ב27/04/22 בשעה 12:00 במשרדי המועצה בבית אל – ההשתתפות בסיור הינה חובה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 03/05/2022

מועד אחרון להגשת הצעה 17/05/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

נוף הגליל, מול התבור - מכרז 5001/2022

העבודות נשוא המכרז כוללות עבודות פיתוח, מערכות תת-קרקעיות וסלילה.

סיור קבלני לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 15/05/2022

מועד אחרון להגשת הצעה 23/05/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 08:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

ערד – שכונת ראשונים – מכרז - 5007/2022

העבודות נשוא המכרז כוללות עבודות פיתוח, מערכות תת קרקעיות וסלילה.

סיור קבלני לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 24/04/2022

מועד אחרון להגשת הצעה 02/05/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 08:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

כפר קאסם מתחם דרומי ומזרחי מכרז 1001/2022

כפר קאסם מתחם דרומי ומזרחי

מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום ה-23/04/22, במשרדי יהל מהנדסים.

סיור קבלנים לא יתקיים.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 24/04/2022.

מועד להגשת הצעה 03/05/2022 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד