צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

מכרזים

אבו קרינאת - שכונות 1-5

העבודות נשוא המכרז כוללות פיתוח בשכונות 1-5 באבו קרינאת לרבות ביצוע תשתיות תת קרקעיות וסלילה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 14/03/2021

מועד אחרון להגשת הצעה 22/03/2021 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

בית שמש – פיתוח כבישים של כביש 9 וכיכרות כביש 10 - 3060/2021

העבודות נשוא המכרז כוללות פיתוח נופי של כביש 9 וכיכרות כביש 10 ברמת בית שמש, ביצוע עבודות עפר, סלילה, ביצוע תשתיות תת קרקעיות (ניקוז, ביוב ומים),ביצוע תשתיות תאורה, הנחת תשתית לעיר חכמה, עבודות ריצופים, התקנת ריהוט רחוב, שילוט, עבודות גינון נטיעה, השקיה וכו'. כל אלו לטובת מסירת כל עבודות הפיתוח והמערכות לרשות המקומית, לנתיבי ישראל (כיכרות כביש 10), ולתאגיד המים והביוב המקומי.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 28/01/2021

מועד אחרון להגשת הצעה 07/02/2021 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד

בית ג'אן - עבודות לפיתוח השכונה המערבית

העבודות נשוא המכרז כוללות פיתוח בשכונה המערבית בבית ג'אן לרבות ביצוע תשתיות תת קרקעיות (ניקוז, ביוב ומים), תאורת רחוב, וסלילה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 31/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעה 03/02/2020 (לא ניתן להגיש הצעות לפני או אחרי מועד זה) בין השעות 09:00-12:00 במשרדי יהל מהנדסים.

רחוב יגאל אלון 94 ,בנין אלון 2 , קומה 10 ,תל אביב, טלפון 03-6251222

המסמכים לעיון בלבד

קרא עוד