צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

דרום גלילות

מיקום: משבצת קרקע בשטח של כ- 2,150 ד' ומתוכם כ- 1,500 דונם לבינוי, שממוקמת מצפון לרמת אביב ג', ותחומה בכבישים דרך נמיר (2) במערב, נתיבי איילון (10) במזרח, וכביש 5 בצפון, עם 3 נגישויות מכבישים אלו. מרבית השטח הינו בתחום השיפוט של רמת השרון, וכ- 300 דונם הינם בשטח השיפוט של תל אביב.

מהות הפרויקט: ניצול מיטבי של חטיבת קרקע גדולת ממדים בלב המדינה והסבתה לבנייה למגורים, תעסוקה ומסחר, וכן פארק מרכזי פנימי גדול ממדים, ושטחי ציבור בנויים. עד לא מכבר לא ניתן היה לבנות בשטח, בשל בעיות בעלות וסיכון בטיחותי: שטח של כ-230 דונם מתוכו היה תפוס ע"י חברת פי גלילות וחב' גז דלק אחרות, אשר אחסנו בו גז ודלק. החלטת הממשלה לפני מספר שנים אפשרה לפנות מתקנים אלה, ולהתחיל בהליכי התכנון והפיתוח.

היקף הפרויקט: כ- 12,000 יח"ד ו- 700 אלף מ"ר שטחים בנויים לתעסוקה ומסחר.

ביצוע עד היום: הפרויקט נמצא בשלב תכנון סטטוטורי- תכניות המתאר הכללי אושרו בשנת 2004 (רמה"ש) ו- 2005 (ת"א), ומאז נמצאת בהכנה תכנית מתאר מפורט כולל תסקיר (מאושר), ובתקופה האחרונה (לא בניהול יהל) גם תכניות בניין ערים מפורטות.
בוצעו בשטח הפרויקט סקרי זיהומים שונים (אתרי פסולת, קרקע ומי תהום), וכן סקר ארכאולוגי.

תקופת הפעילות: יהל מהנדסים היא החברה המנהלת של הפרויקט שהוא רב שנים, משנת 1997. השירותים הניתנים על ידנו כוללים: ניהול הכנת תכנית מתאר מפורטת לכל המתחם, וכן לביצוע סקרים.

הדמיות באדיבות משרד מזור- פירשט אדריכלים ומתכנני ערים.