צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

כסיף

מיקום: מצפון וממערב לצומת תל ערד
אופי היישוב: ישוב עירוני בצביון חרדי
היקף מתוכנן: שטח כל הישוב: כ- 7,300 ד', בחלוקה ל- 5-6 שכונות, וכמו כן מרכז רובעי, מע"ר ואזור תעסוקה, המיועדים לכ- 18,000 יח"ד, ולאוכלוסייה של כ- 90,000 נפש.
ברובע שלב א', מתוכננות כ- 5,200 יח"ד, על שטח של כ- 1,325 ד'.
סטטוס התכנון: קיימת תכנית מתאר כללית לישוב, אשר עדיין לא אושרה.
חברת יהל מנהלת את התכנית המפורטת לשלב א' של הישוב החדש.
התכנון נמצא בראשיתו, כאשר בשלב זה עוסקים בגיבוש הפרוגרמה, ובהכנת חלופות תכנוניות.|
מאפיינים מיוחדים: עיר חדשה בצביון חרדי, בשטח בעל איפיון מדברי.