צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

אפרת

מיקום: בגוש עציון, מדרום לירושלים.
אופי המקום: יישוב קהילתי.
היקף מתוכנן: כ- 7,000 יח"ד
תקופת פעילותנו: החלה מתחילת הבניה ב-1980 ונמשכה עד לשנת 2010. בתקופה זו בוצעו בניה ואכלוס של כ- 2,000 יח"ד.
תקציב הפרויקט: תקציב עבודות הפיתוח של חלק הפרויקט שבוצע עומד על כ- 200 מיליון ש"ח.
מאפיינים מיוחדים: הקמת היישוב הציבה בפני המתכננים והבונים קשיים לא מבוטלים בהכשרת הקרקע ובפיתוח התשתיות, בשל הטופוגרפיה ההררית והריחוק מכל יישוב עירוני קיים.