צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

מעלה אפרים-עבודות פיתוח שצ"פים שלב א' לאכלוס 5060/2023

מספר מכרז: 5060/2023

שם הפרויקט: מעלה אפרים 

תיאור העבודות: עבודות פיתוח שצ"פים שלב א' לאכלוס

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיסו.

הודעה מס' 1

נוסח פרסום מעודכן

חוברת מכרז מעודכנת 

חוברת מכרז מעודכנת עם עקוב אחר שינויים

תכניות

כתב כמויות