צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

כפר קאסם שכונה צפונית 6,7 - מרכז 5096/2023

מספר מכרז: 5096/2023

שם הפרויקט: כפר קאסם שכונה צפונית 6,7 

תיאור העבודות: 

ביצוע עבודות עפר,פינוי פסולת,מערכת תת קרקעיות ,קירות תומכים,עבודות פיתוח וסלילה

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיסו.

הודעה מס' 2

מפות תכולה עם סימון תחום הפיתוח

כתב כמויות מים וביוב

הודעה מס'1

סקר פסולת 

נוסח פרסום

חוברת מכרז - עבודות חברה 

כתב כמויות 

תכניות