צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

העבודות נשוא המכרז כוללות קירות תומכים מבטון מזוין מבוססים על כלונסאות בגבולות מגרשי יזמים מס' 427-429 בשצ"פ מס' 46

מספר מכרז: 5106/2023

שם הפרויקט: מגדל העמק -שלב א' השכונה המערבית

תיאור העבודות: העבודות נשוא המכרז כוללות קירות תומכים מבטון מזוין

מבוססים על כלונסאות בגבולות מגרשי יזמים מס' 427-429 בשצ"פ מס' 46

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיסו.

נוסח פרסום

חוברת מכרז

תכניות

כתב כמויות