צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

חורה 20 - מכרז 1013/2024 לביצוע עבודות פיתוח מערכות תת קרקעיות וסלילה

מספר מכרז: 1013/2024

שם הפרויקט: חורה 20 

תיאור העבודות: ביצוע עבודות פיתוח ומערכות תת קרקעיות וסלילה.

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיסו.

נוסח פרסום

חוברת מכרז

תכניות

כתב כמויות