צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

חורה 20 - מכרז 5099/2023 לביצוע עבודות פיתוח מערכות תת קרקעיות וסלילה

מספר מכרז: 5099/2023

שם הפרויקט: חורה 20 

תיאור העבודות: ביצוע עבודות פיתוח ומערכות תת קרקעיות וסלילה.

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיסו.

נוסח פרסום

חוברת מכרז

תכניות

כתב כמויות