צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

מכרז 5021/2022 -מגדל העמק שלב א' -השכונה המערבית תכנית מס' ג/21243

מספר מכרז:  5021/2022 

שם הפרויקט: מגדל העמק שלב א' -השכונה המערבית תכנית מס' ג/21243 

תיאור העבודות: ביצוע עבודות פיתוח בשצ"פים וקירות תומכים מבטון מזוין מבוססים על כלונסאות

בגבולות מגרשי יזמים מס' 427-429 בשצ"פ מס' 46

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיסו.

נוסח פרסום

חוברת מכרז

כתב כמויות 

תכניות