צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

כרמיאל – רמת נבון – מכרז - 1055/2021

מספר מכרז: 1055/2021

שם הפרויקט: כרמיאל – רמת נבון

תיאור העבודות: העבודות נשוא המכרז כוללות פיתוח שצ"פים ופיתוח כללי ברחבי האתר.

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיס.

חוברת מכרז

נוסח פרסום

כתב כמויות

נספח 8

תכניות