צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

בית שמש - עבודות לפיתוח שצ"פים מנה ג' בשכונה ג' 2– מכרז - 10007/2021

מספר מכרז: 10007/2021

שם הפרויקט: בית שמש - עבודות לפיתוח שצ"פים מנה ג' בשכונה ג' 2

תיאור העבודות: העבודות נשוא המכרז כוללות: עבודות בטון, תשתיות ועמודי תאורה, הנחת תשתית למים וביוב, פירוק ו/או ביצוע שיקום לתשתית ניקוז, שיקום ו/או ביצוע גידור וחיפוי קירות, ריצופים, ריהוט רחוב, גינון והשקיה, נטיעות, עבודות סלילה, התקנת מתקני משחק, שימור ופיתוח אזורים עם עתיקות.

כתב הכמויות לפי הנמצא בחוברת המכרז.

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיסו.

חוברת מכרז

נוסח פרסום

מפה שכונה ג2

כתב כמויות למכרז באקסל

הודעה מספר 1

שצפ 623 מיקום שער מכני

הודעה מספר 2

תכניות

השוואת הצעות מכרז