צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

בית שמש - השלמת פיתוח כבישים ומדרכות למסירה ושצ"פ 22 – מכרז - 3070/2021

מספר מכרז: 3070/2021

שם הפרויקט: בית שמש - השלמת פיתוח כבישים ומדרכות למסירה ושצ"פ 22

תיאור העבודות: העבודות נשוא המכרז כוללות עבודות: עבודות עפר, עבודות סלילה, ביצוע קירות תמך, ריצופים, תאורת רחוב, שיקום ביוב, תשתיות ניקוז, השקייה וגינון, ריהוט רחוב ותמרור.

כתב הכמויות לפי מה שנמצא במכרז.

החומר לעיון בלבד אין צורך להדפיס.

חוברת מכרז

נוסח פרסום

כתב כמויות

כתב כמויות למכרז באקסל

תכניות