צור קשרנווט אלינוחייג אלינו

אבו קרינאת - שכונות 1-5

מספר מכרז: 1041/2021

שם הפרויקט: אבו קרינאת - שכונות 1-5

תיאור העבודות: העבודות נשוא המכרז כוללות פיתוח בשכונות 1-5 באבו קרינאת לרבות ביצוע מערכות תת קרקעיות וסלילה.

חוברת מכרז

נוסח פרסום

כתב כמויות

תכניות